تعرفه خدمات

 

 تعرفه خدمات آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک از تاریخ 1399/06/20 به شرح ذیل می باشد:

 

نام دستگاه

 واحد خدمات 

 تعرفه آزاد

 تعرفه دانشجویی 
(با ارائه کارت دانشجویی معتبر)

 دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

 میکروسکوپ نوری 

ساعت

450000

360000

270000

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

آنالیز عنصری (EDS)

نمونه

950000

350000

950000

350000

950000

350000

 میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

نمونه

1400000

1120000

840000

 لایه نشانی اسپاترینگ

اجرا

4500000

3600000

2700000

 لایه نشانی با تبخیر حرارتی* 

اجرا

3800000

3040000

2280000

 لایه نشانی با باریکه الکترونی

اجرا

- - -

 طیف سنجی جذبی، بازتابی و ضخامت‌سنجی**

نمونه

450000

360000 

270000

 پتانسیواستات**

ساعت

1400000

1120000

840000

 امپدانس

ساعت

1900000

1520000

1140000

 شبیه‌ ساز سلول خورشیدی

ساعت

500000

400000

300000

 آزمایشگاه شیمی

روز

720000

570000

430000

 سانتریفیوژ

15 دقیقه

250000

200000

150000

 لایه نشانی دورانی**

نمونه

100000

80000

60000

 التراسونیک پروبی و حمامی

15 دقیقه

300000

240000

180000

 کوره حرارتی (تحت گاز خنثی)

ساعت

1100000

 880000

660000

 تبخیرکننده چرخشی

ساعت

550000

440000

330000

 اتاق تمیز

ساعت

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

 دوربین ترموگرافی

ساعت

1900000

1520000

1140000

 پلاسمای اکسیژن

اجرا

600000

480000

360000

 آون خلا

ساعت

700000

560000

420000

 پمپ سرنگی

15 دقیقه

150000

120000

90000

 متصل کننده فیبر نوری (فیوژن)

نمونه

300000

240000

180000

 اندازه گیری زاویه تماس**

نمونه 1

نمونه 2

450000

800000

360000

640000

270000

480000

 

توضیحات:

* تامین مواد اولیه به عهده خدمات گیرنده خواهد بود.

** منظور از نمونه 1 تست استاتیک و نمونه 2 تست دینامیک و کشش سطحی مایعات است.

خدمات آزمایشگاه شیمی شامل در اختیار قرار دادن هود، سشوار، هات پلیت، آون، ترازوی دیجیتال و همزن جهت انجام آزمایش در مقیاس آزمایشگاهی است.

  • کلیه هزینه‌ها بر حسب ریال می‌ باشد.
  • امکان عقد قرارداد همکاری با کلیه نهادهای صنعتی، دانشگاهی و پژوهشی وجود دارد.