رسانش‌سنج

نام دستگاه        رسانش‌سنج
نام لاتین       Conductivity Meter
شرکت سازنده       HACH
مدل دستگاه        SensION5
وضعیت دستگاه        آماده به کار 
تجهیزات جانبی       محلول کالیبراسیون

 

 

مشخصات دستگاه

  مقدار رزلوشن دقت
محدوده اندازه‌گیری رسانندگی ۱/۰۰ ~ ۱۹/۹۹ uS/cm
۲۰/۰ ~ ۱۹۹/۹ uS/cm
۲۰۰ ~ ۱۹۹۹ uS/cm
۲/۰۰ ~ ۱۹/۹۹ mS/cm
۲۰/۰ ~ ۱۹۹/۹ mS/cm
۰/۰۱ uS/cm
۰/۱ uS/cm
۱ us/cm
۰/۰۱ mS/cm
۰/۱ mS/cm
±۰/۵ %
کل مواد جام محلول (TDS) ۰/۰۰ ~ ۱۹۹/۹ mg/Lit
۲۰۰ ~ ۱۹۹۹ mg/Lit
۲/۰۰ ~ ۱۹/۹۹ g/Lit
۲۰/۰ ~ ۵۰ g/Lit
۰/۱ mg/Lit
۱ mg/Lit
۰/۰۱ g/Lit
۰/۱ g/Lit
±۰/۵ %
درجه شوری ۰ ~ ۴۲ ppt ۰/۱ ppt ±۰/۱ ppt (-۲ ~ ۳۵ °C)
دما -۱۰ ~ ۱۰۵ °C ±۰/۱ °C ±۰/۳ °C (۰ ~ ۷۰°C)
±۱/۰°C (۷۰ ~ ۱۱۰ °C)
ابعاد ۲۱۲ x ۸۷ x ۴۲ mm 
دمای کاری ۵ ~ ۴۵ °C 
رطوبت کاری ۵ ~ ۸۵ ٪ 
ویژگی‌ها قابل حمل - ضد آب