phenom prox small

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک، آماده خدمات‌رسانی به پژوهشگران در زمینه تصویربرداری‌های نانو و میکرو مقیاس و آنالیز عنصری EDS است. 

اطلاعات بیشتر   ثبت خدمات

afm stm small

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

میکروسکوپ نیروی اتمی آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک، آماده خدمات‌رسانی به پژوهشگران در زمینه تصویربرداری‌های نانو و میکرو مقیاس از توپگرافی سطوح است. 

اطلاعات بیشتر   ثبت خدمات

afm stm small

دوربین ترموگرافی (ThermoCam)

دوربین ترموویژن به یکی از ابزارهای اصلی شناسایی عیوب در دنیا تبدیل شده است که بسیاری از خرابی ها در تجهیزات، مدارها، تجهیزات ساختمانی و مواد بوسیله آن قابل رویت هستند.

اطلاعات بیشتر   ثبت خدمات

آون خلاء            (Vacuum Oven)

جهت اعمال شرایط حرارتی تحت خلاء تا 200 درجه سانتی گراد، مناسب برای فرآیند حباب زدایی (degassing) و رطوبت زدایی (dehumidification) و نمونه های حساس به محیط اتمسفریک و اکسیژن.

اطلاعات بیشتر   ثبت خدمات