جلال تقیلو
سمت: دانشجوی دکتری
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی پل نصر (تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد)، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه ۱-، آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
تلفن:
فکس:
پست الکترونیک:
تارنما:

پیشینه و حوزه تحقیقاتی:
ساخت و مشخصه یابی حسگرهای زیستی مبتنی بر ساختار ترانزیستوری - سنتز مواد نانوساختار دوبعدی - شناسایی مولکول ها و سلول های زیستی از جمله DNA و سلول های سرطانی