مسعود پاینده
سمت: دانشجوی کارشناسی ارشد
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی پل نصر (تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد)، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه ۱-، آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
تلفن:
فکس:
پست الکترونیک:
تارنما:

پیشینه و حوزه تحقیقاتی:
طراحی، ساخت، شبیه سازی و مشخصه یابی دیودهای نورگسیل (LED) بر پایه ساختار پروسکایتی - طراحی و ساخت سلول های خورشیدی پروسکایتی