بهرام عبدالهی
سمت: همکار تحقیقاتی
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی پل نصر (تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد)، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه ۱-، آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
تلفن:
فکس:
پست الکترونیک:
تارنما:

پیشینه و حوزه تحقیقاتی:
ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک خود تمیز شونده - ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی پروسکایتی پایه غیرآلی - ساخت دیودهای گسیل نور پروسکایتی و کلکوجنایدی و نانوبیوسنسورهای پایه مواد دوبعدی کلکوجنایدی