آذر خزائی‌پور
سمت: کارشناس آزمایشگاه
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی پل نصر (تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه ۱-، آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
تلفن: 82884907
فکس:
پست الکترونیک:
تارنما:

پیشینه و حوزه تحقیقاتی: