شعیب وسینی
سمت: همکار تحقیقاتی
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی پل نصر (تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد)، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه ۱-، آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
تلفن:
فکس:
پست الکترونیک:
تارنما:

پیشینه و حوزه تحقیقاتی:
Research Interests: - Optical and Plasmonic Tweezers - Plasmonic sensors - Micro and Nano Electronic Devices - MEMS and NEMS Technology - Sensors and Detectors - Optoelectronic Devices - Energy Harvesting - Microfluidic Systems