پریا نظری
سمت: همکار تحقیقاتی
وابستگی: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
آدرس: تهران، ضلع جنوب شرقی پل نصر (تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد)، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه ۱-، آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
تلفن:
فکس:
پست الکترونیک:
تارنما:

پیشینه و حوزه تحقیقاتی:
ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات و لایه نازک ترکیبات کلکوجنایدی - سلول های خورشیدی کلکوجنایدی - سلول های خورشیدی بر پایه کلکوجناید و پروسکایت - سلول های خورشیدی پروسکایتی بر پایه ی مواد غیرآلی