آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک با مدیریت دکتر وحید احمدی در سال 1385 فعالیت خود را در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس شروع کرده است. از برنامه‌های این آزمایشگاه می‌توان به توسعه ساختارها و ادوات فوتونیک و الکترونیک نوری از قبیل دیودهای نور گسیل آلی (OLED)، فرامواد و ادوات پلاسمونی، سلول‌های خورشیدی پروسکایت و آلی، بلورهای فوتونی، MEMS و NEMS، آشکارساز‌های زیستی، لیزرها و تقویت کننده‌های نوری کوانتومی اشاره کرد.