• آزمایشگاه شیمی

  آزمایشگاه شیمی

 • لایه نشانی به روش اسپاترینگ

  لایه نشانی به روش اسپاترینگ

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

  میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

 • 1
 • 2
 • 3

به آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه تربیت‌مدرس (NOPL) خوش آمدید

 آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک در سال 1385 به سرپرستی دکتر وحید احمدی در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس آغاز به کار نمود.

 زمینه های تحقیقاتی این آزمایشگاه عبارت است از طراحی، ساخت و شبیه سازی افزاره های اپتوالکترونیکی شامل:

 • سلول های خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی، پلیمری و پروسکایتی
 • انواع حسگرهای زیستی، گازی و غیرگازی
 • انواع آشکارسازها و لیزرها، افزاره های نانوفوتونیک، پلاسمونیک و نانوبیوفوتونیکی
 • افزاره های کوانتومی نوری
 • افزاره های اپتوالکترونیکی MEMS & NEMS

 آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران، شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و همچنین شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) است.

 

                                            

 


حوزه‌های پژوهش

مواد پلاسمونی

مواد پلاسمونی

سلول‌های خورشیدی

سلول‌های خورشیدی

بلورهای فوتونی

بلورهای فوتونی

 • 1